Sametingsrepresentant. Sametingets plenumsleder. Vara til Samisk Parlamentarisk Råd. Medlem i Sametingets Oppvekst-, omsorgs- og utdanningskimité.

Elisabeth Erke

Elisabeth Erke

Elisabeth Erke

Elisabeth Erke er født i 1962, bor i Tana og har 3 voksne barn. Hun er utdannet spesialpedagog. Permisjon fra  jobben som leder i Tana museum fra nov. 2017. Permisjon fra vervet som varaordfører i Tana kommune for perioden fra november 2017 og permisjon fra vervet hovedutvalgsleder i oppvekst-, omsorg- og kulturkomiteen fra november 2017. Fritida brukes til politisk aktivitet.