Visepresidentkandidat

Elisabeth Erke

Elisabeth Erke

Elisabeth Erke

Elisabeth Erke er født i 1962, bor i Tana og har 3 voksne barn. Hun er utdannet spesialpedagog , og jobber til daglig som leder i Tana museum. Elisabeth er varaordfører i Tana kommune og er hovedutvalgsleder i oppvekst-, omsorg- og kulturkomiteen. Fritida brukes til politisk aktivitet.