Arrangementer

Sametingsvalg

Valg av nytt sameting og storting for perioden 2017 - 2021. I kommuner med færre 30 registrete i sametingets valgmanntall må velgerne avgi forhåndstemme.

10. sep, kl. 00:00 — 11. sep, kl. 00:00, Nærmeste valglokale